บางกอกพิวเตอร์

ประมาณ 30 ปีที่ผ่านมาได้เห็น PEWTER ที่มาเลเซียในรูปแบบต่างๆนาๆ จนเมื่อได้มีโอกาสเห็นอีกครั้งหนึ่ง ทางแถบประเทศยุโรป จึงได้สอบถามทางร้านค้าที่จัดจำหน่ายว่า PEWTER ที่เรียกกันอยู่นี้ ผลิตจากอะไร ได้คำตอบว่าทำจาก แร่ดีบุก

ด้วยข้อมูลในสมัยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ ทราบแต่เพียงว่าแร่ดีบุกเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีอยู่มากทางใต้ของประเทศไทยเรา ซึ่งในยุคสมัยนั้นส่งวัตถุดิบนี้ออกขายยังต่างประเทศ ทำรายได้เข้าประเทศรองจากข้าวและไม้สัก

เมื่อทำการศึกษา และ ค้นคว้าในเชิงลึกจึงทราบว่าทางมาเลเซีย มีแร่ดีบุกมากเช่นกัน แต่ที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ หรือรู้วิธีผลิตขึ้นมาได้นั้น เพราะเขาเป็นประเทศเมืองขึ้น ชาวยุโรปจึงมาลงทุนผลิตที่ประเทศนี้เมื่อประมาณ100 ปีมาแล้ว และ ในเมืองไทยขณะนั้น ยังไม่มีผู้ใดผลิต หรือ นำเข้ามาจำหน่าย

ด้วยความเป็นเด็กข้างวัด บ้านอยู่ใกล้วัดมาก่อน ได้เคยเห็น การทำแม่พิมพ์ทำเหรียญพระ การหล่อหลอมโลหะ สำหรับเทลงแม่พิมพ์เวลาเขาเททองหล่อพระกัน จากประสบการณ์ที่เห็น จึงได้นำแร่ดีบุกฝากเขาทดลองเทลงในแม่พิมพ์ที่ทำเหรียญพระ ซึ่งเมื่อถอดแม่พิมพ์ออกก็จะเป็นรูปพระพุทธรูปเหมือนตามแบบพิมพ์นั้นๆ เพียงแต่เนื้อสีเป็นดีบุก

พอเห็นดังนั้น จึงมีคิดว่ามีความเป็นไปได้ในการที่จะผลิตเป็นตัวผลิตภัณฑ์ เช่น รูปสัตว์ ตัวเล็กๆต่างๆ (ช้าง ม้า กระต่าย เป็นต้น) เพียงแต่ดัดแปลงรูปแบบแม่พิมพ์ หรือ แกะแม่พิมพ์เป็นรูปภาพเหมือนต่างๆ ก็สามารถพัฒนาในเชิงการค้าได้แล้ว

ดังนั้น วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2530 บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น พร้อมกับพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดีบุก ตลอดระยะเวลาที่อยู่กับผลิตภัณฑ์นี้มากว่า20ปี กระบวนการผลิต ตลอดจนแนวคิดในการจัดทำแม่พิมพ์ ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้คราวละมากๆ นอกจากนั้นยังพัฒนาและค้นคว้าสูตรส่วนผสมของวัตถุดิบ จนมีมาตรฐานสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับของร้านค้าตลอดจนตัวแทนจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก

ประมาณปี 2528

เล็งเห็นโอกาส

มีโอกาสได้พบเห็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพิวเตอร์ (Pewter) ทั้งในเอเชียและยุโรป

ประมาณปี 2528
ประมาณต้นปี 2529

ค้นคว้าหาข้อมูล

เริ่มศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ แรดีบุก

ประมาณต้นปี 2529
ประมาณปลายปี 2529

ประยุกต์และปรับใช้

ด้วยความเป็นเด็กข้างวัด จึงได้นำภูมิปัญญาการทำแม่พิมพ์ทำเหรียญพระ มาประยุกต์ใช้กับแบบพิมพ์ดีบุก

ประมาณปลายปี 2529
20 ตุลาคม 2530

ก่อตั้งบริษัท

หลังจากค้นคว้า หาข้อมูลเชิงลึกมาอย่างดี ลองสร้างแม่พิมพ์แบบต่างๆ สุดท้ายจึงสามารถก่อตั้ง บริษัท บางกอกพิวเตอร์ จำกัด และ ผลิตในเชิงอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก

20 ตุลาคม 2530

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านสินค้าภายใต้คุณธรรม, จริยธรรม และความรับผิดชอบ

ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า”

พันธกิจ

1. มุ่งเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค

2. มุ่งเป็นองค์กรที่จะให้ความสำคัญกับบุคลากร เน้นการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน

3. มุ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า

4. มุ่งเป็นองค์กรที่เน้นย้ำ จริยธรรม คุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม

5. มุ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในความเป็นมืออาชีพด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้า