รางวัลเกียรติยศ

บริษัท บางกอก พิวเตอร์ จำกัด ได้รับต่างๆ จากหน่วยรัฐมากมาย ซึ่งรางวัลเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่า ว่าเรานั้นมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ให้ดีมีคุณภาพ